Contact

Penzion Teddy

Rooseveltova 38
381 01  Český Krumlov

Tel.: +420 724 003 981
E-mail: info@penzionteddy.cz


Provozovatel:
Nosa s.r.o.
Vrážská 1496
153 00  Praha 5
IČ: 04462670


Contact form

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nosa s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Nosa s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).